en-UScs-CZde-DEru-RU

Kontakt

BOHEMIA PORCELÁN
MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o. 

Závodu míru 891, 360 17 Karlovy Vary

IČ: 291 10 475

tel.:  +420 353 412 111
        +420 353 449 445
fax.: +420 353 412 453

Obecně o porcelánu a dekoraci

Charakteristika porcelánu

Porcelán je charakteristický svou bělostí, hladkým a lesklým povrchem glazury, chemickou odolností a mechanickou pevností.

Dosažení těchto vlastností je podmíněno vhodným výběrem surovin, poměrem jejich zastoupení ve hmotě, následně pak zpracováním a výpalem hmoty.

Suroviny

Některé suroviny k výrobě porcelánu se nacházejí v přírodě již v práškovém stavu, ostatní se těží jako kusová hornina nebo písek. Výroba porcelánové hmoty vychází z práškových substancí surovin, ze kterých se po jejich úpravě a při určité vlhkosti vytváří tvar výrobku. Vlastnosti pevného porcelánového střepu získá výrobek následným sušením a výpalem. Během pálení získává porcelánový střep vlastnosti, potřebné pro jeho další zpracování, případně přímý užitek.

Dekorace porcelánu

Vedle tvaru porcelánového výrobku je posuzována i jeho výzdoba, barevnost a soulad tvaru s dekorem. Barevnost dekoru oživuje bílý povrch střepu a zvýrazňuje jeho tvarovou linii. V gastronomii má tvarové a barevné řešení velký význam pro prostřený stůl, na kterém má porcelán prvořadou úlohu. Vedle svých estetických vlastností vykazují dekory také zdravotní nezávadnost.

Druhy dekorace

K základním dekoračním technikám patří vedle dekorace tiskem, razítkováním a dekorace stříkáním, které se provádějí buď ručně nebo s použitím poloautomatických dekoračních strojů, také malírenská dekorace. Dekorace pomocí ruční malby je využívána zejména pro drahou dekoraci, kdy dochází vedle využití barev také drahých kovů. Technikami používanými při ruční malbě na porcelán jsou například perokresba, tupování, vytahování reliéfů, štafáž, dekorace vysokým emailem, lazurování. Při malbě je využíváno různých druhů štětců, per, tamponů či dřívek.

Značení porcelánových výrobků

Nedílnou součástí porcelánového výrobku se historickým vývojem stalo jeho firemní označení v podobě spodní značky, která charakterizuje jeho výrobce. Porcelán společnosti BOHEMIA PORCELÁN MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o. je charakteristický /charakterizován/ znakem v podobě orlice s rozepjatými křídly, korunkou a iniciály MZ bývalého majitele Moritze Zdekauera.

Vyráběný porcelán se vyznačuje rozmanitou škálou tvarů, druhů sortimentu, zejména však svou funkčností, kvalitou a rozmanitým designem v tradičním i moderním duchu.